You are here
Home > Zdrowie i Uroda > Technologia w służbie człowiekowi

Technologia w służbie człowiekowi

komórki macierzyste

Współczesny świat charakteryzuje się ogromnym zaawansowaniem technologicznym i chęcią dynamicznego wykorzystania go. Ma to miejsce w wielu różnych dziedzinach życia. Do kluczowych i najważniejszych należy oczywiście zdrowie. Obecne osiągnięcia biotechnologii dają nadzieję na przezwyciężenie wielu trudności, z którymi dotąd sobie nie radzono.

Przyczyniają się do tego nowe badania, odkrycia i ich różnorakie zastosowania. Jaskrawym tego przykładem są komórki macierzyste. Są to elementy składowe organizmu, pozwalające na wielorakie wykorzystanie. Ich potencjalna przydatność jest ogromna. Należy tu wspomnieć przede wszystkim o możliwościach ich użycia do hodowania części ciała, które następnie umieszcza się w organizmie potrzebującego pacjenta. Możliwości ich wykorzystania są jednak o wiele szersze. Wszędzie, gdzie zastosowanie ma chemia i biotechnologia, użycie komórek macierzystych przyczynia się do zwiększenia efektywności produkcji.

Przemysł spożywczy czy farmaceutyczny jest niezmiernie zainteresowany postępem
w tym zakresie. Może się to przyczynić do zmniejszenia kosztów oraz zwiększenia ilości i jakości produkcji. Oczywiście, należy mieć na względzie ewentualne zagrożenia, wynikające z nieodpowiedniego i niewłaściwego wykorzystania tego typu innowacji. Dlatego zawsze trzeba pamiętać o szczególnej odpowiedzialności, której mamy prawo oczekiwać od osób oraz instytucji zaangażowanych w tego rodzaju przedsięwzięcia. Tylko postęp, który służy dobru człowieka i jego otoczenia, ma rację bytu.

Zobacz też: Komórki macierzyste

Dodaj komentarz

Top