You are here
Home > Biznes i Finanse > Korzyści jakie niesie coaching menedżerski?

Korzyści jakie niesie coaching menedżerski?

coaching

Dobrze przeprowadzony oraz fachowy, jak i wysoce spersonalizowany coaching menedżerski może przynieść pewne korzyści dla ucznia, którym w tym przypadku jest menadżer. Coaching ma na celu zmotywowanie pracownika i zwiększenie ogólnej produktywności, a także i efektywności działania menedżera w swej pracy.

Teoretycznie za pomocą zwiększenia samoświadomości menedżer staje się pewniejszy siebie. Dlaczego teoretycznie? Coaching nie zawsze toczy się po myśli coacha i nie zawsze da się uzyskać pożądane efekty.

W pozytywnym scenariuszu jednakże, menadżer po takim wspomagającym szkoleniu (które powinno być dla niego wsparciem), winien posiadać dość klarowną i autentyczną wizję swoich mocnych i słabych stron. Powinien też dokładnie wiedzieć, co chce osiągnąć i jakimi metodami zamierza tego dokonać.

Inną konsekwencją szkolenia może być relatywnie większa elastyczność oraz efektywność w kooperowaniu z innymi pracownikami (takimi jak np. lider w zespole, choć nie tylko). Modelowo po coachingu zwiększa się też odpowiedzialność menadżera za podejmowane decyzje oraz zobowiązania. Zwiększyć się też może swoista umiejętność wykorzystywania własnego potencjału, wiedzy i zalet.

Wzorcowo więc menadżer po odbyciu coachingu wie, co jest dla niego osobiście (w życiu) najbardziej istotne i tym się właśnie stara kierować. Stara się ponadto patrzeć na sytuację z doprawdy różnych perspektyw. Umie lepiej podejmować decyzje. Przejawia większą kreatywność, operatywność i pomysłowość. Utrzymuje odpowiedni balans pomiędzy życiem osobistym, a tym zawodowym…

Dodaj komentarz

Top